Zápis

 Seznam přijatých dětí od 1.9.2021 

Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7,Umělecká 8 přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

521811 Přijímá se od 1.9.2021

521800 Přijímá se od 1.9.2021

521810 Přijímá se od 1.9.2021

521805 Přijímá se od 1.9.2021

521812 Přijímá se od 1.9.2021

Vyvěšeno dne: 30.5.2021

Mgr. Bohumil Kettner

ředitel školy


  • Zápis pro školní rok 2021/22 se koná 4. a 5.5.2021 od 13,00 - 17,00 hodin, nutno si rezervovat čas telefonicky. Rezervace konkrétního času návštěvy od 26.4. po 13hodině.
  • Pro snadnější a rychlejší zápisové formality můžete využít elektronického předzápisu. Ten nenahrazuje samotný zápis! Od 12. do 25.4.2021 se evidujte zde:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p7-u-studanky-bobulka

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ.

  • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ" - z důvodu současné situace vám nabízíme online procházku po naší školce: https://youtu.be/RZUNVXRBCsw
  • V sekci Pro zájemce o umístění dítěte do naší školky jsme uveřejnili nejčastější otázky a odpovědi. Než nám budete telefonovat, prosím, pročtěte, třeba vaše otázka bude zodpovězena.


  • Kritéria pro přijímání dětí:

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka mateřské školy z kritérií uvedených v následující tabulce:

Bodové ohodnocení: 

Trvalý pobyt dítěte MČ Praha 7 -  14 bodů

Věk dítěte 5 let, děti narozené od 1. 9.2015 do 31. 8.2016 -  12 bodů

4 roky, děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 - 10 bodů

3 roky, děti narozené od 1. 9.2017 do 31. 12. 2017  - 6 bodů

3 roky, děti narozené od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 -  5 bodů

3 roky, děti narozené od 1. 4. 2018 do 31. 8. 2018 -  4 body

2 roky, děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 - 0 bodů

Celodenní docházka do MŠ - 2 body

Polodenní docházka do MŠ - 0 bodů

Ředitelka mateřské školy rozhodne o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle výše uvedených kritérií. Při shodném bodovém ohodnocení více dětmi má přednost dítě starší.O přijetí dítěte uvedeného v §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. rozhodne ředitelka na základě vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.