Příchod dětí do školky

7:00 - 9:00

Dopolední svačina

9:00 - 9:30

Vzdělávací aktivity

9:30 - 12:00

Oběd

12:00 - 13:00

Pohybové aktivity

13:00 - 15:30

Odpolední svačina

15:30 - 16:00

Kroužky a volnočasové aktivity

16:00 - 18:00